Όροι χρήσης

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τους πιο κάτω όρους χρήσης και προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών πριν από την χρήση τους (Συνδρομητές / Μέλη ανατρέξετε στην Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών – Όροι Χρήσης). Αν δεν τους αποδέχεστε πλήρως μην προχωρήσετε στην οποιαδήποτε χρήση των Υπηρεσιών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Leginet Ltd δεν δέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για:

Προσωρινή απώλεια πρόσβασης στις Υπηρεσίες λόγω συνηθισμένης ή έκτακτης εργασίας συντήρησης των συστημάτων και Υπηρεσιών

Απώλεια πληροφοριών κατά τη διάρκεια μετάδοσης τους καθώς και πληροφορίες που βρίσκονται στον απόλυτο έλεγχο του χρήστη

Άμεσες ή έμμεσες ζημιές που μπορεί να απορρέουν από τη χρήση των Υπηρεσιών περιλαμβανομένων απώλειας εσόδων, εργασίας και προβλεπομένων κερδών.

Είναι πάγια πρακτική της Leginet Ltd να ελέγχει για ιούς όλα τα αρχεία και έγγραφα που διαθέτει για πρόσβαση τους στο διαδίκτυο και τις ιστοσελίδες της. Η Leginet Ltd δεν μπορεί όμως να εγγυηθεί ότι έγγραφα και αρχεία στα οποία έχετε πρόσβαση στις ιστοσελίδες της δεν θα περιέχουν ιούς, ούτε δέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιές ή απώλειες που μπορεί να προκληθούν από οποιαδήποτε μορφή ιού.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Οι ιστοσελίδες μέσω των οποίων σας παρέχεται πρόσβαση στις Υπηρεσίες περιέχει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες οι οποίες μπορεί επίσης να έχουν άλλες συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες. Η Leginet Ltd δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή αλλαγές στο περιεχόμενο τέτοιων ιστοσελίδων αφού αυτές είναι πέραν του δικού της ελέγχου.

Η Leginet Ltd δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας, ανταλλαγή ή μεταφορά δεδομένων από και προς τέτοιες ιστοσελίδες ούτε και φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τέτοιες ιστοσελίδες που μπορεί να έχουν οτιδήποτε προβλήματα λειτουργίας ή πρόσβασης. Η Leginet Ltd σας προσφέρει αυτές τις συνδέσεις για δική σας ευκολία στις εργασίες σας και τυχόν περίληψη τους στις ιστοσελίδες της Leginet Ltd δεν υπαινίσσεται ότι η Leginet Ltd υιοθετεί, προτείνει για χρήση ή συμμερίζεται τις απόψεις, περιεχόμενο, προσφερόμενο υλικό ή υπηρεσίες αυτών των ιστοσελίδων, των ιδιοκτητών τους, των διευθυντών τους ή οργανισμών που σχετίζονται με αυτές. Είστε υπεύθυνοι για την μελέτη και αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης αυτών των ιστοσελίδων.

Η Leginet Ltd δεν φέρει καμία ευθύνη για τη εμπιστευτικότητα των προσωπικών πληροφοριών σας σε τέτοιες ιστοσελίδες, αφού αυτές είναι πέραν του δικού μας ελέγχου.

Όλες οι συναλλαγές με τρίτους (περιλαμβανομένων διαφημιζομένων) που περιλαμβάνονται στις Υπηρεσίες ή σε οποιεσδήποτε ιστοσελίδες ή συμμετοχή σε προσφορές περιλαμβανομένων παραδόσεων, προϊόντων και υπηρεσιών επί πληρωμή ή άλλως πως, και οποιοιδήποτε όροι, εγγυήσεις ή επιφυλάξεις που συνδέονται με αυτές τις συναλλαγές ή προσφορές, είναι εντελώς μεταξύ εσάς και των διαφημιζομένων ή των τρίτων μερών. Η Leginet Ltd δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε μέρος τέτοιων συναλλαγών ή προσφορών.

Η Leginet Ltd δεν αποδέχεται καμιά ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που μπορεί να υποστείτε μέσω της πρόσβασης σας σε ή της χρήσης άλλων ιστοσελίδων, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζομένων, σε ζημιές ή απώλειες από πρόσβαση ή χρήση κειμένων ή αρχείων ή άλλων πληροφοριών που διατίθενται σε τέτοιες ιστοσελίδες.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Συμφωνείτε ότι τα πνευματικά δικαιώματα και το περιεχόμενο των Υπηρεσιών και ιστοσελίδων της Leginet Ltd είναι ιδιοκτησία της Leginet Ltd.

Συμφωνείτε ότι τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, ευρεσιτεχνίες και άλλα πνευματικά δικαιώματα που εμπεριέχονται ή χρησιμοποιούνται σε συνάρτηση με τις Υπηρεσίες, όλο το περιεχόμενο των Υπηρεσιών όπως κείμενα, αρχεία, λογισμικά συστήματα, ιστοσελίδες, μουσική, ήχος, φωτογραφίες, video και γραφικά είναι (εκτός και αν αναφέρεται συγκεκριμένα άλλος ιδιοκτήτης) ιδιοκτησία της Leginet Ltd και δεν πρόκειται κατά την διάρκεια ή μετά το τέλος της διάρκειας της συμφωνίας αυτής να προσφύγετε ή να αμφισβητήσετε την κυριότητα των δικαιωμάτων αυτών από την Leginet Ltd.

Κατά την διάρκεια ή μετά το τέλος της συμφωνίας απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ή εκμετάλλευση των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, ευρεσιτεχνιών και άλλων πνευματικών δικαιωμάτων χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Leginet Ltd ή άλλων νομίμων ιδιοκτητών.

Πνευματική Ιδιοκτησία Λογισμικού (Copyright in the Software): Το λογισμικό με το οποίο λειτουργούν οι Υπηρεσίες ανήκει στη Leginet Ltd και τους προμηθευτές της. Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή, μεταλλαγή, διανομή και αποκρυπτογράφηση του λογισμικού χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Leginet Ltd.

Πνευματική Ιδιοκτησία στις Βάσεις Δεδομένων: Δέχεστε και συμφωνείτε ότι η Leginet Ltd έχει επενδύσει, και συνεχίζει να επενδύει σημαντικούς πόρους και χρόνο στην επιλογή, ανάπτυξη και διάταξη των Βάσεων Δεδομένων σαν πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα. Συνεπώς, η Leginet Ltd κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα για την επιλογή, ανάπτυξη και διάταξη των Βάσεων Δεδομένων και των ηλεκτρονικών μέσων που είναι αναγκαία για την λειτουργία τους.

Πνευματική Ιδιοκτησία στο περιεχόμενο των Βάσεων Δεδομένων: Επιπρόσθετα των πνευματικών δικαιωμάτων της Leginet Ltd που αναφέρονται πιο πάνω, αναγνωρίζετε, δέχεστε και συμφωνείτε ότι η Leginet Ltd έχει επενδύσει και συνεχίζει να επενδύει σημαντικούς πόρους και χρόνο στην έρευνα, συλλογή, επεξεργασία, διάταξη, και επαλήθευση των περιεχομένων των Βάσεων Δεδομένων. Συνεπώς, η Leginet Ltd κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου των Βάσεων Δεδομένων εκτός των περιπτώσεων που τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε προμηθευτές των πληροφοριών που περιέχονται στις Βάσεις Δεδομένων.

Η Leginet Ltd σας δίνει την άδεια για την προσωπική και μη εμπορική χρήση των Υπηρεσιών, την πρόσβαση στις Υπηρεσίες προσωρινή αντιγραφή, εκτύπωση, μετάδοση και προσωρινή φύλαξη των περιεχομένων των Υπηρεσιών με την προϋπόθεση ότι η Leginet Ltd διατηρεί καθ’ όλο τον χρόνο τα πνευματικά δικαιώματα. Όλες οι άλλες χρήσεις του περιεχομένου των Υπηρεσιών, όλου ή μέρους αυτών, περιλαμβανομένης χωρίς περιορισμούς, της αναπαραγωγής, μόνιμης φύλαξης, αναμετάδοσης, διανομής ή συμπερίληψης σε άλλα μέσα ή ιστοσελίδες χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Leginet Ltd απαγορεύεται αυστηρά.

Το δικαίωμα εκτύπωσης του "Περιεχομένου των Βάσεων Δεδομένων" περιορίζεται στην εκτύπωση λογικού μέρους αυτού, κάνοντας χρήση μόνο των διαταγών εκτύπωσης που σας παρέχονται μέσω του "Λογισμικού" ή του web browser που χρησιμοποιείτε και στην εκτύπωση λογικού μέρους του "Περιεχομένου των Βάσεων Δεδομένων" που έχετε καταφορτώσει (downloaded) κάνοντας χρήση μόνο των διαταγών καταφόρτωσης (downloading) που σας παρέχονται μέσω του "Λογισμικού" ή του web browser που χρησιμοποιείτε.

Το δικαίωμα ανεύρεσης, καταφόρτωσης (downloading) και αποθήκευσης οποιουδήποτε λογικού μέρους του "Περιεχομένου των Βάσεων Δεδομένων", περιορίζεται στην καταφόρτωση (downloading) ενός αντιγράφου λογικού μέρους του περιεχομένου οποιουδήποτε φακέλλου ή "Περιεχομένου των Βάσεων Δεδομένων", κάνοντας χρήση μόνο των διαταγών καταφόρτωσης (downloading) που σας παρέχονται μέσω του "Λογισμικού" ή του web browser που χρησιμοποιείτε και της αποθήκευσης του αντιγράφου σε ηλεκτρονική μορφή με σκοπό την αποκλειστική του χρήση από εσάς.

Με εξαίρεση τις πρόνοιες του εδαφίου αυτού για την xρήση των "Υπηρεσιών", απαγορεύεται αυστηρά η καταφόρτωση (downloading), αποθήκευση, αναπαραγωγή, μετάδοση, παρουσίαση, εκτύπωση, αντιγραφή, διανομή ή χρήση του "Περιεχομένου των Βάσεων Δεδομένων". Η εκτύπωση ή η καταφόρτωση (downloading) του "Περιεχομένου των Βάσεων Δεδομένων" επιτρέπεται μόνο με την χρήση των διαταγών εκτύπωσης και καταφόρτωσης (downloading) που σας παρέχονται μέσω του "Λογισμικού" ή του web browser που χρησιμοποιείτε. Η πρόσβαση στις "Υπηρεσίες" και στο "Περιεχόμενο των Βάσεων Δεδομένων" και η xρήση αυτών με μηχανικούς, προγραμματικούς (programmatic), εξαυτοματισμένους (robotic), scripted, ή άλλους αυτόματους τρόπους, μέσα ή μεθόδους, που δεν σας παρέχονται σαν μέρος των "Υπηρεσιών" ή του "Λογισμικού", απαγορεύεται αυστηρά. Η xρήση των "Υπηρεσιών" επιτρέπεται μόνο κατά τρόπο που απαιτεί χειρισμό με το χέρι (manually conducted), ξεχωριστής (discrete), μεμονωμένης αναζήτησης και ανεύρεσης.

Απαγορεύεται η αφαίρεση ή η αλλοίωση της σημείωσης για τα πνευματικά δικαιώματα (copyright notice), ηλεκτρονικών σφραγίδων προστασίας ή άλλων σημειώσεων που περιέχονται στην ύλη των "Βάσεων Δεδομένων".

Παραβίαση των Πνευματικών Δικαιωμάτων (Infringement of the Copyright): Συμφωνείτε να μην αναπαράξετε, μετατρέψετε, αλλάξετε, αντιγράψετε, μεταφράσετε, επανεκδώσετε (σε ηλεκτρονική μορφή ή άλλως πως), προσφέρετε πρόσβαση, φυλάξετε, μετατρέψετε, διανέμετε ή προσφέρετε σε τρίτους, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου, δεδομένων ή πληροφοριών στα οποία σας δίνετε πρόσβαση μέσω των Υπηρεσιών, εκτός των περιπτώσεων όπου τέτοιο είναι επιτρεπτό με βάση τους όρους που διέπουν αυτή την συμφωνία, και αναλαμβάνετε να πάρετε όλα τα κατάλληλα και ενδεικνυόμενα μέτρα ώστε να αποτρέπετε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες από άλλους πλην των εργοδοτουμένων σας που χρειάζονται να έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες για τους σκοπούς για τους οποίους η πρόσβαση επιτρέπεται με βάση την συμφωνία αυτή.

Θεραπείες (Remedies): Αποδέχεστε το γεγονός ότι πολιτικές ή ποινικές ευθύνες μπορεί να σας αποδοθούν σε περιπτώσεις καταπάτησης των πνευματικών δικαιωμάτων που αφορούν τις Υπηρεσίες, τα λογισμικά συστήματα, τις Βάσεις Δεδομένων και του περιεχομένου τους. Αναλαμβάνετε να αποζημιώσετε πλήρως την Leginet Ltd για οποιεσδήποτε ζημιές, έξοδα ή καταστροφές που μπορεί να υποστεί σαν αποτέλεσμα καταπάτησης των πνευματικών της δικαιωμάτων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Leginet Ltd δέχεται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι εμπιστευτικής φύσεως. Η Leginet Ltd θα διατηρήσει με πλήρη εχεμύθεια την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας και θα τα προστατέψει σύμφωνα με την πάγια πρακτική της για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συνάδουν με τους εν ενεργεία νόμους, περιλαμβανομένου του Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001 και / ή σχετικούς κανονισμούς.

Αναγνωρίζετε ότι δεν θα αποστείλετε στη Leginet Ltd οποιαδήποτε στοιχεία προσωπικής φύσης που δεν επιθυμείτε την επεξεργασία τους από την Leginet Ltd με τους τρόπους που αναφέρονται σε αυτή την σημείωση.

Η Leginet Ltd μπορεί να χρησιμοποιήσει πληροφορίες που δύναται να συλλέγει σχετικά με εσάς και που αφορούν την χρήση από εσάς των Υπηρεσιών και ιστοσελίδων της, αποκλειστικά για εσωτερικούς σκοπούς περιλαμβανομένων της ετοιμασίας εκθέσεων και αναφορών που αφορούν την αποδοτικότητα, χρήση, αξιολόγηση και ανάλυση της κίνησης ή άλλων στοιχείων που αφορούν τις Υπηρεσίες και ιστοσελίδες της και που μπορεί να διευκολύνουν μελλοντικές προωθήσεις της Leginet Ltd και των προϊόντων της. Δεν θα γίνεται χρήση των προσωπικών και άλλων ευαίσθητων πληροφοριών προσωπικής φύσης έκτος για τους σκοπούς για τους οποίους οι πληροφορίες είχαν αρχικά συλλεχθεί.

Η Leginet Ltd δεν θα αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εκτός αν την εξουσιοδοτήσετε να το πράξει ή αν χρειάζεται να το πράξει σύμφωνα με τον εν ισχύει Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο του 2001 και / ή σχετικούς κανονισμούς.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Leginet Ltd να αλλάξει τα δεδομένα σας με την αποστολή γραπτής παράκλησης στη διεύθυνση της εταιρείας ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση info@leginet.eu.

Η Leginet Ltd δύναται κατά καιρούς να αγοράζει υπηρεσίες φύλαξης από τρίτους οι οποίοι θα είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρώτα υπογράψει συμφωνία διαφύλαξης εμπιστευτικών πληροφοριών βασισμένης τουλάχιστον σε ίδια αυστηρά όρους όπως αυτούς της συμφωνίας αυτής και να επεξεργάζονται τα στοιχεία σας σύμφωνα με τις υποδείξεις της Leginet Ltd.

Copyright © 2002 - 2024, Leginet Ltd  |  All Rights Reserved. Design by BDigital